facebook

Новини

zaglavna_678x410_crop_478b24840a
10.05.2024 16:54
Новини

Международна научна конференция обсъди съвременните предизвикателства в икономиката, управлението и сигурността

 На 18 и 19 април 2024 г. в зала 310, корпус 1 на НБУ се проведе Международна научна конференция „Икономика, управление и сигурност“, организирана от департамент „Национална и международна сигурност“, департамент „Администрация и управление“ и департамент „Икономика“. Конференцията беше посветена на съвременните икономически проблеми, иновативни модели на управление и предизвикателства пред сигурността.

 

Гостите и участниците в конференцията бяха приветствани от професор д-р Веселин Методиев, Председател на Настоятелството на НБУ и доц. д-р Юлиана Гълъбинова, заместник-ректор по качеството и акредитацията на НБУ.

 

 

Участниците в конференцията бяха разпределени в няколко дискусионни панела, спрямо заявения от тях тематичен акцент.


Модератори на събитието бяха: доц. д-р Теодора Ризова, доц. д-р Мария Иванова, доц. д-р Цветелина Маринова, гл. ас. д-р Дафинка Сидова, гл. ас. д-р Ралица Димитрова, ас. д-р Галина Стоянова и ас. д-р Петър Арабаджийски.

Пленарни доклади изнесоха доц. д-р Йордан Дойков от депапратмент „Национална и международна сигурност“ на НБУ, Jerzy Zamojski,  National Academy of Applied Sciences Ignacy Mościcki in Ciechanów, Poland, д-р Юлиан Войнов от департамент „Икономика“ на НБУ, Сара Голдмън, University of Picardie Jules Verne, Amiens, France.

Над 70 представители от 15 университета на 10 държави, включващи учени, академични преподаватели, студенти, докторанти, алумни от НБУ и от други публични, бизнес и неправителствени организации взеха активно участие в конференцията.

 

Научното събитие надскочи националните рамки на изследваните проблеми в областите икономика, управление и сигурност. Предложени бяха множество конкретни решения за подобряване практиките на управление на публичните и бизнес организации, функциониращи на местно, национално, регионално и международно ниво. Интердисциплинарният характер на научното събитие даде възможност на широк кръг от български и чуждестранни изследователи, експерти от практиката, представители от публичния, частния и неправителствения сектори, студенти, докторанти и други заинтересовани лица да анализират ключови проблеми, касаещи икономиката, управлението и сигурността, да формулират препоръки, да очертаят сценарии за развитие на национално, регионално, европейско и световно равнище.

 

Съорганизатори на конференцията:

1. Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Germany

2. ISACA Sofia Chapter

3. Jan Kochanowski University, Kielce, Poland

4. LEFMI, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France

5. National Security Faculty of War Studies University, Warsaw, Poland

6. Neapolis University Pafos, Cyprus

7. International University of Novi Pazar

8. University of Latvia

9. University of Málaga (Universidad de Málaga), Málaga, Spain

10. University of Naples Federico II, Naples, Italy

11. КиберКЛУБ - Cyber Club Bulgaria