facebook

Новини

dsc0002-2_678x410_crop_478b24840a
29.10.2010 14:33
Новини

Музеят на НБУ получи награда

На 27-29 октомври 2010 г. в Русе се състоя Вторият Панаир на музейни изложби/ Museum exhibition fair (MEF).
Сред наградените тук шест музея е и новият учебен Музей на Нов български университет.

Музеят на НБУ и Музейната мрежа в България са създадени по проект „LE MUSЕE EST MORT? VIVE LE MUSЕE! Създаване на Музей на НБУ и Музейна мрежа, финансиран от Ф „НИ на МОМН по програма „STUDY ON NATIONAL HISTORIC AND CULTURE LEGACY AS A PART OF EUROPEAN CULTURE HERITAGE AND ADVANCED METHODS FOR PRESERVING през периода 2007-2010.
Ръководител: доц. д-р Татяна Шалганова

Отличието се присъжда „за изграждане на музейна мрежа и активно партньорство при реализацията на експозиции, за развитието на музеологията в практическото сътрудничество между университета и музеите от страната.

Вторият Панаир на музейни изложби/ Museum exhibition fair (MEF) е основа за изграждане на съвременна репертоарна политика в музеите, форум за споделяне на добри практики. В десетилетията на промени в България смяната на модела на работа в музеите и галериите по отношение на временните изложби протича изключително бавно. Непознати за публиката остават формираните колекции и тематичните области, в които определени изследователи работят. Тъкмо това налага необходимостта от системност на временните експозиции, планирани във времето, от изграждане на репертоар.

Панаирът на музейните изложби е място, където се срещат уредници, представящи готов продукт – временни експозиции; панаир, на който музейните мениджъри, културни оператори или туроператори биха имали възможност да се ориентират в програмирането на експозиции на музеите и галериите.

Панаир на музейни изложби е съгласуван с Министерство на културата, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство и Дирекция „Културно наследство.