Новини

front-nbu-web_678x410_crop_478b24840a perspektiv-nbu-web_678x410_crop_478b24840a
27.05.2015 11:29
Новини

Още 30 пълни стипендии отпускат НБУ и HESP

Нов български университет и фондация „Институт отворено общество“ (HESP) ще дадат през 2015 г. 30 пълни стипендии в областта на хуманитарните и социални науки.

Стипендиите са в пълен размер на таксата за една година (два семестъра) и са в приоритетните за HESP програми. За стипендия могат да кандидатстват студенти, приети в класиранията през месеците май, юли и август 2015 г.

Кандидатите, желаещи да участват в класирането за стипендии на фондация „Институт отворено общество“ (HESP), е необходимо да подадат: заявление за кандидатстване; служебна бележка, удостоверяваща месечния доход на член от семейството. Документите за кандидатстване се подават в Студентски център, корпус 1, централно фоайе.

Срок за подаване на документи от 17 август 2015 г. до 04 септември 2015 г.; Резултатите ще бъдат оповестени на 25 септември 2015 г.

Приоритетните програми, за които може да се кандидатства за стипендия са:

„Администрация и управление“, „Антропология“, „Българистика (Български език, култура и литература)“, „Българска културна история и музеи“, „История и археология“, „Класически езици, антична култура и литература“, „Изкуствознание и артмениджмънт“, „Връзки с обществеността“, „Журналистика“, „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“, „Психология“, Психология (на английски език)“, „Приложни чужди езици“ (за администрация и управление), „Социология“, „Философия“, „Арабистика (Арабски език, култура и литература)“, „Англицистика (Английски език, култура и литература)“, „Египтология (Египетски език, култура и литература)“, „Русистика (Руски език, култура и литература)“, „Романистика (Френски език, култура и литература)“, „Испанистика (Испански език, култура и литература)“, „Италианистика (Италиански език, култура и литература)“, „Германистика (Немски език, култура и литература)“, „Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)“.

Новоотпуснатите стипендии по програма HESP допълват дългогодишните усилия на НБУ да осигуряваме достъп до качествено образование на повече млади хора.

„В Нов български университет привличаме активни, мислещи личности. За нас е важно в обществото ни да има повече образовани млади хора и вярваме в това, че образованият човек има пред себе си много повече възможности. Затова с удоволствие тази година обявяваме допълнително 30 пълни едногодишни стипендии за новоприети студенти. Важно е да се определят приоритетни направления и напоследък много активно се говори за това – и в институциите, и в медиите. Ние сме заявили приоритетите си и активно работим за това да ги реализираме, затова се радваме, че имаме възможност да предоставим тези стипендии“, споделя доц. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ.

През 2015 г. Нов български университет продължава и сътрудничеството си с фондация „Контакти без ограничения“, която отпуска 10 пълни годишни стипендии.

Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми: Антропология, Българистика (Български език, култура и литература), Българска културна история и музеи, Египтология (Египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия.

Академични и социални стипендии на НБУ

Нов български университет отпуска традиционно и академични и социални стипендии, финансирани от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).

Академичните стипендии за новоприети студенти се присъждат служебно (не се кандидатства за тях) и се обявяват в края на месец септември. НБУ отпуска 10 пълни годишни стипендии и 20 частични стипендии.

Социалните стипендии за новоприети студенти са седем и се присъждат на лица от приоритетни групи: с увреждания над 70%, самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.

Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“

За повече информация:

Здравка Драганова, секретар „Стипендии“
e-mail: zdraganova@nbu.bg
зелен телефон на НБУ - 02/ 8 110 110