Новини

dvor-otkum-montevideo_678x410_crop_478b24840a
12.07.2017 13:37
Новини

ОСНОВНОТО КЛАСИРАНЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ИЗЛЕЗЕ

Най-много кандидати за Управление на бизнеса и предприемачеството, графичен дизайн и информатика

На 12 юли излезе основното класиране (провери тук) за прием в бакалавърските програми и магистърски програми „Право” и „Архитектура” на Нов български университет. Най-много са кандидатите за програмите:

 

 • Управление на бизнеса и предприемачеството
 • Графичен дизайн
 • Информатика
 • Право
 • Психология на български език и на английски език
 • Интериорен дизайн
 • Кино и телевизия
 • Информационни технологии
 • Реклама
 • Маркетинг
 • Връзки с обществеността

 

Новоприетите студенти могат да се запишат от 12 до 21 юли 2017 г. в НБУ – София, и в локалните центрове – Пловдив, Варна и Видин. Списъкът на студентите, приети на всяко едно от класиранията, се публикува в www.nbu.bg (e-кандидат-студент). Приетите във всяка отделна програма се подреждат в низходящ ред по състезателен бал. Всеки, който има състезателен бал достатъчен, за да бъде приет в повече от една програма, е приет в онази от програмите, която е поставил на по-предно място в заявлението си за кандидатстване (по степен на желание). Необходимите за записването документи са карта за записване (получава се на място) и две снимки в паспортен формат. Консултации се провеждат в Корпус 1, централно фоайе, зали 207, 212, 212 и 213, корпус 1 на НБУ от колеги - студенти от горните курсове и от програмните консултанти, за да изберат курсовете си. Новоприетите студенти се регистрират в Студентския център, централно фоайе, корпус 1. Заплащането на таксата се прави в каси 201 и 209 – етаж 2, корпус 1.Следващото класиране на НБУ е на 2 август, документи се приемат до 27 юли. На 29 юли ще се проведе приемен изпит (ТОП) преди класирането през м. август. ТОП се провежда в гр. София и в локалните центрове на Нов български университет в Пловдив, Варна и Видин. И тази година НБУ дава пълни и частични стипендии за най-добрите си кандидати. За академичните стипендии на НБУ не се кандидатства допълнително, те се отпускат след приключване на всички класирания. За пълна стипендия в размер на две семестриални такси за академична година се изисква среден успех над 5,50 от зрелостните изпити и резултат от ТОП над 75 точки. За частична стипендия в размер 50% от две семестриални такси за академична година критериите са среден успех над 5,50 от зрелостните изпити и резултат на ТОП над 65 точки.


Стипендиантската програма на фондация „Контакти без ограничения” и тази година подкрепя студенти на НБУ, избрали да се обучават в някоя от следните програми: Антропология; Българистика (Български език, култура и литература); Египтология (Египетски език, култура и литература); Изкуствознание и артмениджмънт; История и археология; Класически езици, Антична култура и литература; Философия. Срок за подаване на документи на приетите студенти: 18 септември – 29 септември 2017 г. в съответните департаменти.