facebook

Новини

re-erua-osm-25-01-2_678x410_crop_478b24840a
26.01.2024 18:30
Новини

Открита среща

На 25 януари, като част от работния пакет Re:ERUA „Отворена наука за прозрачни изследвания и обществена ангажираност“, се проведе безплатна и открита среща с фокус върху най-новите предизвикателства пред академичното публикуване с отворен достъп. По време на срещата д-р Станислав Богданов, главен асистент в програма „Англицистика” на Нов български университет, разгледа някои от възможните рискове в процеса на Отворен достъп и предостави практически решения. ‎

Предвид факта, че движението за отворен достъп набра значителен тласък през последните години, д-р Богданов направи преглед на основната бизнес екосистема на публикуването с отворен достъп, като същевременно изследва „тъмната страна на отворения достъп“, като ненадеждни издатели и списания, фабрики за производство на хартия и други свързани с процеса видове измами. Разглеждайки проблема в дълбочина, д-р Богданов представи и необходимите решения за улесняване на инициативите за отворена наука. ‎

Повече за срещата можете да намерите на уеб страницата на Университета в Констанц. Презентацията на д-р ‎Богданов „Възможни рискове на отворения достъп и как да се справим с тях“ е достъпна на Zenodo. ‎

Моля, посетете уеб страницата на ERUA и RE:ERUA за повече информация относно бъдещи дейности.