facebook

Новини

purva-sreshta-na-ekipa_678x410_crop_478b24840a
08.02.2024 10:23
Новини

Проект „ConnectBG” изследва връзката между българските емигранти и родината им

В началото на новата година в НБУ беше даден символен старт на иновативното и перспективно изследване „ConnectBG“. Опитният екип на Центърa за миграционни изследвания (CERMES), заедно с Институтa за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН ще работят през следващите 3 години върху амбициозната задача да разгърнат едно ново разбиране за връзката между българските емигранти и България през перспективата на възможностите, които те могат да генерират за страната, а не през възприемане на емиграцията като загуба на човешки капитал.

Финансиран по конкурса за фундаментални научни изследвания на Фонд „Научни изследвания“ за 2023 г., проектът „Свързаност и солидарност с България на мобилните български граждани в ЕС: ценности, иновации, активизъм“ поставя в своя център изключително чувствителна тема за българското общество, а именно динамиката на българската миграция след 1989 г. и огромният брой български граждани, избрали да живеят извън пределите на България.

 

 

 

„ConnectBG“ е интердисциплинарен изследователски проект, който съчетава разнообразни експертни познания в областта на миграцията и интеграцията, демографията, антропологията, културологията, социологията, икономиката, политическите науки. Екипът от утвърдени учени, студенти и докторанти ще развие изследването в три основни направления: проучване на гражданските траектории на мобилните български граждани в ЕС; анализ на националните политики по отношение на българските граждани, живеещи извън страната; преглед на добрите практики в постигането на положителни резултати на политики в областта на миграцията и развитието.

Триадата мобилност, гражданственост и дигитален обрат е концептуалната рамка на този иновативен проект, който макар и базиран за конкретния пример на България теоретично се вписва в актуални за социалните науки дебати с глобално значение.