facebook

Новини

fedurstone5_678x410_crop_478b24840a fedurstone3_678x410_crop_478b24840a fedurstone2_678x410_crop_478b24840a fedurstone_678x410_crop_478b24840a
04.05.2015 13:03
Новини

Проф. Майк Федърстоун на първо посещение в Източна Европа

Между 22 и 26 април 2015 г. световноизвестният теоретик на постмодерността и консумативната култура проф. Майк Федърстоун от Goldsmiths, University of London беше на първото си посещение в Източна Европа. Измежду многобройните предложения и покани, които получава от академични институции от цял свят, той избра да приеме поканата на департамент “Антропология” на НБУ. На 23. април той откри международната научна конференция “Нови потребителски практики на XXI век. Антропологични перспективи” с лекция на тема “Множествено бъдеще на консумативната култура: мечти и последици”. Академичният форум, който има и практическа насоченост, се проведе в залата American Corner на Столичната библиотека, площад Славейков № 4 с любезната подкрепа на Столична библиотека. Конференцията е завършващ етап на изследователския проект “Нови потребителски практики в България”, финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ с ръководител доц. д-р Евгения Кръстева-Благоева.

 

Конференцията беше открита от ректора на НБУ доц. д-р Пламен Бочков. Във встъпителната си лекция, която събра необичаен за академично събитие брой слушатели, проф. Федърстоун засегна някои от основните потребителски мечти, които съществуват от Средновековието насам – извечната мечта на селяните за лесно добиване на блага; придворният лукс и американската мечта. Втората част на лекцията беше посветена на последиците от потреблението и свръхпотреблението – екологичните опасности за планетата, неимоверното увеличаване на отпадъците, промените в социалното поведение на човека вследствие на постоянното седене пред компютъра и др.

По-рано същия ден на специална церемония в Галерия Униарт на НБУ проф. Федърстоун връчи на ректора на университета дарение от 160 тома, което съдържа пълната поредица на световноизвестното списание Theory, Culture&Society, оценено като най-влиятелното реферирано списание за културни изследвания в света; пълната колекция на списание Body&Society, както и 40 научни монографии, публикувани в поредицата Theory, Culture&Society”. Така Нов български университет стана единственият научен център в България, който притежава пълния набор от тези издания, които имат безспорна международна известност.

Участието на проф. М. Федърстоун и на учени от САЩ, Великобритания, Япония, Гърция, Сърбия, Румъния и България, превръща “Нови потребителски практики на XXI век.Антропологични перспективи” в един от най-престижните академични форуми у нас в областта на хуманитаристиката през тази година и утвърждава НБУ като водещ изследователски център по културна антропология (етнология) в страната.

 

Основните аспекти на конференцията бяха насочени към трансформациите в културния ландшафт на страните от Югоизточна Европа, породени от навлизането на западната консумативна култура след падането на комунизма преди 25 години. Учените дискутираха появата на различни нови потребителски практики и вписването им в местната постсоциалистическа среда; значението на консумацията като средство за социално включване и изключване, както и използването й при конструиране на индивидуални и колективни идентичности.

Професор Майк Федърстоун е световно признат учен, който по изключително задълбочен и едновременно атрактивен начин изследва особеностите на съвременната консумативна култура, в която всички ние живеем. Темите в книгите му са моментално разпознаваеми за хората, занимаващи се с реклама, маркетинг, дизайн и др. Задълбочено и едновременно атрактивно той изследва особеностите на съвременната консумативна култура, в която ние всички живеем. Тя е хедонистична, т.е. поставя в центъра на всичко търсенето на удоволствие. Затова постоянно създава нови моди, стилове на живот, усещания и изживявания. Същевременно обаче според Федърстоун тя изисква и сериозни познания. За да може да избира измежду морето от стоки, което му се предлага, потребителят трябва да е информиран. Основни теми в книгите му са: глобализацията и глобалната култура, любовта и еротиката в консумативната култура, светът на автомобилите, тялото и телесното в съвременната култура. Образите на тела (цели или части от тях) са навсякъде около нас – в медиите, по билбордовете и екраните. Консумативната култура изгражда съвършени образи на тялото чрез рекламите. После акцентира върху собствените ни телесни несъвършенства и чрез рекламата ни обещава решение на проблемите ни с тялото. Кара ни да инвестираме в тялото си. То става обект на грижа, работи се върху него, тялото се дисциплинира чрез безбройни диети и фитнес упражнения. “Тялото се възприема като открит лист за удоволствията и успеха в живота”. Има един трансформиращ етос на консумативната култура – тя дава обещания за трансформация на тялото, за вечна младост и красота, които са идеалите на съвременното общество.

 

Изследванията на проф. Федърстоун са преведени на 16 езика и ценени не само в академичните среди, но също така и от специалистите, занимаващи се с реклама, маркетинг, дизайн и др. Той е учен с изключително голямо влияние в световната наука – всяка година има средно между 20 000 и
25 000 цитирания в издания по цял свят. Той е почетен професор на университети в Барселона, Женева, Киото, Сан Паоло, Токио и Ванкувър.

 

През следващата година НБУ ще издаде най-превежданата му книга “Консумативна култура и постмодернизъм”. Професорът ще бъде поканен отново за представянето й на български език.

 

Департамент „Антропология” на Нов български университет