facebook

Новини

untitled-1_678x410_crop_478b24840a
26.10.2022 16:24
Новини

Развитие на социални и емоционални умения в образованието и грижата за деца в ранна и предучилищна възраст в Европа

На 27.09.2022, Нов български университет (НБУ) беше домакин на международната конференция „Развитие на социални и емоционални умения в образованието и грижата за деца в ранна и предучилищна възраст в Европа“. Събитието бе заключителната конференция по проект проект „Social and Emotiоnal SKILLS Development in Early Childhood Education and Care in Europe“, EU-Self (2019-1-BG01-KA201-062593), по програма Erasmus +, организирано съвместно с ДГ № 37 „Вълшебство“.

Официални приветствия бяха поднесени от д-р Елена Търничкова, представител на Министерство на образованието и науката; г-н Ангел Вълков, представител на Министерство на труда и социалната политика; г-жа Калина Христова, представител на Омбудсмана на Република България; г-жа Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ-България; д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието, София-град; д-р Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор, Фондация “За Нашите Деца”; проф. Пламен Дойнов, д.н., Ректор, Нов български университет; проф. Лилия Гурова, ръководител на Департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет.

Програмата на конференцията беше открита с видео представяне на г-жа Роуина Феър, представител на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на тема „Грижа, споделяне, смелост: Социално-емоционално развитие на петгодишна възраст“. Лектори на събитието бяха международни експерти от консорциума на проекта, работили по разработването на материалите (Швеция, Белгия, Португалия, Унгария, Босна и Херцеговина), както и експерти от България. На конференцията бяха представени:

  • Обща рамка за разбиране на социалните и емоционални умения от Николай Михайлов (МУ-Варна) и Надя Колчева (НБУ);
  • Систематичен анализ „Social and Emotional Learning in Preschool Settings: A Systematic Map of Systematic Reviews“, Дариуш Джамнежад (Унивеситет Лунд);

(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2021.691670/full )

  • Цифрови ресурси за социално и емоционално развитие, интерактивна онлайн платформа с информация за развитието на социални и емоционални умения у деца в ранна и предучилищна възраст (https://euself.nbu.bg), Франциско Мачадо, (Университет в Мая – ISMAI);
  • Състоянието на развитието на социални и емоционални умения в Европа. Сборник с описания на държавите в Европа, Франсиско Мачадо, Карла Пейшото и Вера Коелю от Университет в Мая – ISMAI и Надя Колчева от НБУ

(https://euself.nbu.bg/documents/5/CountryOverviewBook-EU-Self-20220820-1120-02f584.pdf )

  • За европейските практики в проект EU-Self, Берт Уостейн (Еразъм Брюкселски университет за приложни науки и изкуства)

(https://euself.nbu.bg/documents/6/ProgramsBook-EU-Self-20220820-1120-bfae1d.pdf)

  • Оценяване на социалните и емоционални умения. Сборник с инструменти за оценяване Надя Колчева, Нов български университет

(https://euself.nbu.bg/documents/8/Web_AM_EU-Self-20220829-1614-672b45.pdf )

  • Образователен контекст, казуси от практиката и критерии за наблюдени. Книга на проект EU-Self, Амила Муезинович (Университет в Тузла)

(https://euself.nbu.bg/documents/7/EU-Self_Project_Book-20220828-2153-2f2334.pdf )

Беше представен практическия опит на 37 ДГ “Вълшебство”, България (Гергана Петрова и Денислава Николова), Социален център Сутело, Португалия (Изабел София Коста) и Частна предучилищна институция „Монтесори IQ Corner”, босна и Херцеговина (Бенямин Авдич).

Доц. Севджихан Еюбова (Шуменски университет „Константин Преславски”) представи разработената от нея програма за развитие на емоционална грамотност „Играй с Фори”, а Йоанна Маринова (Фондация „Лъчезар Цоцорков”) разказа за проектите, които Фондацията е подкрепила. Не беше подмината и темата за  ролята на развитието на социалните и емоционални умения при приобщаването на деца. Тя беше представена от Ерика Колумбан (Галилео Проджети, Университет Семелвайс, Факултет „Андраш Петьо“).

Интересът към събитието беше огромен. Участие взеха над 200 специалисти от цялата страна (учители, психолози, логопеди, педагогически съветници, социални работници, директори на образователни институции, представители на НПО ангажирани със ранното детско развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и родителски организации, студенти и преподаватели от НБУ и др.) и около 20 гости от чужбина. Благодарение на подкрепата на Фондация „Лъчезар Цоцорков” бяха осигурени стипендии за участници, които живеят извън столицата. Представени бяха и нови инструменти и материали, които да са в помощ на специалистите у нас (Елена Бачева, „Дневникът на мама“; Станислава Първанова, Ноубъл стар комюникейшънс ЕООД; Нели Инджева, Робо Трейдинг ЕООД; Георги Цонев, Издателство Ина ЕООД; Радка Иванова, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД; Полина Коцева, Фънтазия Интернешънал ЕООД).

Надяваме се нашата СЕУ „карта“ на Европа да се превърне в незаменим инструмент за разнообразни дейности за деца в ранна и предучилищна възраст – превенция, включване, изследвания, образователни услуги, планиране на интервенции и др. и по този начин да допринесем за развитието на ключови компетенции за деца в ранна и предучилищна възраст, тяхното включване в обществото, намаляване на отпадането им от училище, повишаване на качеството на доставчиците на грижи и образование в ранна детска възраст (ГОРДВ) и др., които отговарят на новите предизвикателствата на днешния Европейски съюз.

Дигиталната платформа EU-Self е мощен инструмент за създаване на проактивна и ефективна мрежа от хора с различни профили, нужди и интереси в рамките на социалното и емоционално развитие на децата. Всичко това е с огромен потенциал за дългосрочно въздействие не само за партньорите-участници, изследователи и доставчици на образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ), но и за непряко заинтересовани групи, като експерти; преподаватели; родители; студенти; бъдещи практици в ОГРДВ; доставчици на услуги; експерти, работещи с деца и семейства; политици; органи за вземане на решения; неправителствени организации; местни власти; органи на ЕС; и др. Надяваме се този проект да допринесе за социалното и емоционално развитие на децата, както в рамките на Европейския съюз, така и по света.

Запис от конференцията е наличен на:

https://www.youtube.com/watch?v=rELdLkCaF64