facebook

Новини

img-20240315-180108_678x410_crop_478b24840a
20.03.2024 09:53
Новини

Семинар по киберсигурност

На 15.03.2024 г. от 18:00 ч. в зала 115, корпус 2 на НБУ се проведе семинар „Национална система за киберсигурност на критичната инфраструктура - актуално състояние, рискове, заплахи и насоки за развитие“. Гост лектор на събитието беше Явор Тодоров – съветник по киберсигурност на Министъра на отбраната на Република България, а модератор ас. д-р Петър Арабаджийски от департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ.

 В семинара участваха студенти от департаментите „Национална и международна сигурност, „Икономика“ и „Администрация и управление“, преподаватели и външни гости, които придобиха разбиране за архитектурата и управлението на киберсигурността в контекста на критичната инфраструктура както на национално, така и на международно ниво. Бяха разгледани най-съвременните стратегии, мерки и технологии за защита срещу киберзаплахи, включително нормативната рамка, организационни практики и технически решения.

 Особено внимание беше отделено на анализа и прилагането на ключови нормативни документи като Директивата за сигурност на мрежите и информационните системи (NIS2), Акта за изкуствения интелект (AI Act) и Директивата за сигурност на критичната инфраструктура (Европейска програма за защита на критичната инфраструктура - EPCIP) и други.

 Участниците имаха възможността да разгледат реални случаи и да обсъдят актуални предизвикателства в областта на киберсигурността. Студентите бяха насърчени да анализират и да предлагат решения на реални проблеми, което допринесе за тяхната практическа подготовка като бъдещи специалисти в сферата на киберсигурността.