facebook

Новини

tea5y4z5u7_678x410_crop_478b24840a
02.02.2024 17:14
Новини

Университетски театър със социална мисия „Образование – Театър – Образование“ с подкрепата на Фантастико

Университетски театър НБУ възприема за своя мисия идеята, че театралното изкуство може и трябва да бъде социално значима кауза. През годините театърът се свързва с програми и проекти като „Открий театъра, вход за хора с различни възможности“, „Не на насилието –  стратегии чрез изкуство“, „Иновативни и традиционни методи и техники“ - Плейбек театър, Форум театър, Игрови метод на преподаване, „Театър на село“, насочени към различни социални групи и изследващи възможностите за увличане на публиката в творческия процес.

През 2023 година екипът на Университетски театър НБУ започна работа по нов проект „Образование – Театър – Образование“, който е продължение на идеи и практики, заложени в дейността на театъра още от основаването му.  В основата на проекта стои идеята за надграждане на обучението по театър в НБУ , създаване на разнообразни продукти – театрален спектакъл, разработване на теми от учебната програма по метода „Учене чрез игра“, интерактивни театрални форми –  чрез които изкуството може да подкрепи образователния процес и да подпомогне развитието на подрастващи от различна социална среда и образователни потребности.

За наша радост проектът „Образование – Театър – Образование“ спечели доверието на фонд „Фантастико до теб“ и ФАНТАСТИКО ГРУП.  С финансовата подкрепа на фонда предстои да бъде създаден театрален спектакъл по литературен материал от програмата на обучение в начален курс и представянето му пред публика, с което да бъде подпомогнат образователния процес в училищата и усвояването на нови знания през спецификата и възможностите на театралното изкуство.

Проектът „Образование – Театър – Образование“ не се ограничава само с това. В него са включени множество съпътстващи дейности към голямата цел на Университетски театър НБУ –  да възпита у децата интерес към театъра и да им покаже един алтернативен свят и начин на комуникация, себеизразяване и порастване.

 

 

На 16 ноември 2023 г. ученици от 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ присъстваха на открита предпремиерна репетиция на спектакъла „за ЧУДОиМИР“, реж. доц. д-р Ася Иванова. След репетицията, провокирани от разказите на Чудомир, студенти, преподаватели и ученици дълго споделяха преживявания и мисли.

 

На 7 декември 2023 г. поканихме деца от ЧСУ „Константин-Кирил Философ“, ЧОУ „Фюжън“ и СУ за ученици с увреден слух „проф. д-р Д. Денев“ да срещнат на сцената на Университетски театър НБУ световете на чуващия и глухия човек в театралното приключение „Отвъд стената“, реж. Мила Коларова.

 

 

 

 

През декември студенти от програма „Театър“ и техния ръководител доц. д-р Антоанета Петрова направиха три поредни срещи с ученици от НСУ „София“, за да ги запознаят с игровия метод на преподаване и учене чрез езика на театъра. Студентите от програма „Театър“ на НБУ разработиха театрализирани уроци по теми свързани с обичаите „Пеперуда и Герман“, „Сватба“ и „Жътва“.

 

 

 

Университетски театър НБУ в партньорство със СДРУЖЕНИЕ ТЕАТЪР СТУДИО ПЕРСОНА подариха на 120 деца от Специализирано училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл" едно сетивно преживяване, посветено на коледните и новогодишни празници.

 

 

 

Екипът от студенти и дипломанти на програма „Театър“, който създаде спектакъла „Отвъд мрежата“, направи серия от презентации за дигиталните зависимости в НСУ „София“ и гимназия „Бузема“ през месец януари 2024 г., а на 30 януари учениците ще бъдат наши гости в театъра, за да гледат и самия спектакъл. През април тези млади и социално ангажирани хора ще са част от Седмица на здравето в гр. Раковски по покана на Център за обществена подкрепа и Община Раковски.