Новини

1-45_678x410_crop_478b24840a 5-16_678x410_crop_478b24840a 4-30_678x410_crop_478b24840a 3-35_678x410_crop_478b24840a
25.05.2015 12:51
Новини

Уъркшоп „3D mapping“

На 13 май 2015 г. в Аулата на Нов български университет се състоя уъркшоп на тема „3D mapping“.

Специален гост на събитието бе г-н Делян Христов, водещ специалист в областта на аудио-визуалните моушън ефекти.

Бяха разгледани изключително интересни за всеки графичен дизайнер и рекламист тенденции и практики в създаването на ефективни рекламни кампании, базирани на мапинг технологията. Акцент бе поставен върху създаването на концепция на проектите, технологиите, които дизайнерите е необходимо да познават, за да реализират успешно мапинга.

Уъркшопът представи на студентите основните принципи и технологии при изграждането на 3D мапинг. Студентите имаха възможността “на живо” да се запознаят с технологията на 3D мапинг, включващо: 3D моделинг, избор на повърхност, настройки и работа с подходящия софтуер, прецезиране на разстоянието между демообект и проектор, настройка на проекторите и т.н.

Гост-лекторът направи демонстрация на специално подготвен от него дизайн. Детайлно бяха разгледани основните процеси, съпътстващи практическата реализация на мапването, като например: избор на сграда, дизайн, 3D прожекция. Специално подготвената презентация представи технологията при създаване на авторски 3D дизайн, подходящ за използване в 3D мапинг. Гостът представи и основните функционални възможности на софтуера Cinema 4D.

Г-н Делян Христов бе отзивчив и засегна темата за студентската заетост, разкривайки какви са критериите при интервюиране на кандидат за работна позиция. Неговата фирма покани най-изявените студенти от програмата на платен стаж.

Събитието посетиха студенти от почти всички курсове както в бакалавърската, така и в магистърската програма “Графичен дизайн”. Студентите изразиха своето голямо задоволство от засегнатите теми по време на дискусията, като част от въпросите им дават предпоставка за следващо събитие.

Текст: гл. ас. д-р Петьо Будаков