Актуално

blur6_678x410_crop_478b24840a blur1_678x410_crop_478b24840a blur5_678x410_crop_478b24840a blur2_678x410_crop_478b24840a blur3_678x410_crop_478b24840a
01.06.2017 13:36
Актуално в НБУ

Конкурс за стипендии към проект „Летни детски групи“

В конкурса могат да участват студенти от първи до трети курс в бакалавърски програми и студенти от магистърски програми

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ и Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ обявяват конкурс за стипендии за студенти, които ще се включат в проект „Летни детски групи“. Участието в проекта се реализира в периода 01.07 – 31.08.2017 г. и включва индивидуални и групови занимания с деца в две възрастови групи.

В конкурса могат да участват студенти от първи до трети курс в бакалавърски програми и студенти от магистърски програми.

За участие в конкурса е необходимо да се изпрати СВ, имейл и телефон на и-мейл: childtherapy@nbu.bgq, да се участва в събеседване на 20.06.2017 г. от 10 до 14 часа в стая 08 във втори корпус и да се попълни заявление (заявлението може да се подаде по време на интервюто).  Кандидатите се подбират от комисия в състав: доц. д-р Маргарита Станкова, Венета Василева, Евгения Даскалова.

За участието в проекта студентите могат да получат документ за реализиран стаж и кредити към извънаудиторни занимания, ако дейностите са приложими към програмата, в която се обучават. Последното се съгласува предварително с директора на програмния съвет в съответния департамент.

Студентите които искат да участват в проекта, за да изработят часове стаж към програмата в която се обучават, трябва да изпратят име, имейл и телефон на и-мейл: childtherapy@nbu.bg или да се обадят на телефон 028110588 (Венета Василева, доц. д-р Маргарита Станкова).