Актуално

konstantin-i-elena_678x410_crop_478b24840a
08.02.2017 15:39
Актуално в НБУ

Нов прием на кандидати по стипендиантска програма „Туризъм“ за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

Започна приемът на документи по стипендиантска програма „Туризъм“, която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2016/2017 година. Програмата се осъществява със съвействието на „Холдинг Варна“ АД от Фондация „Св. Св. Константин и Елена“.

Краен срок за прием на документи: 15 март 2017

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти, български граждани, в редовна форма на обучение – степен бакалавър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен - 5.50 и обучаващи се в област „Туризъм“.
Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.

Регламент

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец);
- мотивационно писмо;
- академична справка /или уверение от университета/ за успех от зимния семестър на учебната 2016/2017 г., форма на обучение, специалност, курс;

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена“, по поща или куриер на адрес:

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“
к.к. Св. Св. Константин и Елена
Административна сграда
Варна 9006

За контакти и повече информация:
тел.: +359 52 383 943
и-мейл: foundation@stconstantine.bg

Попълването на документите е задължително както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.

Регламент и образец за участие може да откриете тук.