facebook

Актуално

uppo-cover_678x410_crop_478b24840a
29.11.2019 15:38
Актуално в НБУ

Училището за професионално и продължаващо обучение към НБУ успешно реализира проект за внедряване на електронна обучителна платформа за онлайн обучение

С финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, Училището за професионално и продължаващо обучение (УППО) към НБУ успешно реализира проект за внедряване на електронна обучителна платформа за онлайн обучение на курсисти в разнообразните курсове и програми на Училището.

Електронната обучителна платформа, достъпна за курсистите на Училището за професионално и продължаващо обучение, е с изчистен и функционален дизайн, и дава възможност на обучаващите се за изцяло онлайн (само)обучение или за смесено обучение (присъствено с онлайн подпомагане). Възможностите на обучителната платформа са разнообразни, според спецификата на курса, вкл.: онлайн качване и достъп до учебни материали; креативни подходи в провеждането на текущ контрол и междинни тестове за затвърждаване на знанията по определена тема; финални тестове; форуми; чатове; разнообразни начини за вграждане на видеа, улесняващи и подпомагащи обученията, др.

Чрез реализацията на този проект и внедряването на електронната обучителна система за нуждите на продължаващото и професионално обучение, НБУ затвърждава позициите си на водеща академична институция и в областта на продължаващото обучение и професионално развитие, непрекъснато създаваща и предлагаща нови възможности за учебни и практически програми и курсове, придържайки се към принципа Учене през целия живот (Lifelong Learning).