facebook

Събития

veselin-beshevliev-poster_678x410_crop_478b24840a
16.03.2015 11:00
Библиотека

115 години от рождението на Веселин Бешевлиев (1900 - 1992) - виден български историк, епиграф и филолог

Изложба от книги и материали

Читалня "Проф. Иванка Апостолова, д.н."
16 - 31 март 2015 г.

Избрана библиография от фонда на Библиотеката на НБУ
Биографична справка
Илюстрации

Външни препратки:

БЕШЕВЛИЕВ, Веселин. Ирански елементи у първобългарите [Електронна статия]. В: Античное общество, Труды Конференции по изучению проблем античности. Москва: Наука, 1967, с. 237-247. Достъпна на: http://bit.ly/19gAeke.

БЕШЕВЛИЕВ, Веселин. Прабългарски епиграфски паметници [Електронна книга]. София: Отечествен фронт, 1981. Достъпна на: http://bit.ly/1AjGnTk.

БЕШЕВЛИЕВ, Веселин. Първобългарски надписи [Електронна книга]. София: БАН, 1979. Достъпна на: http://bit.ly/1Gzp9F7.

БОЯДЖИЕВ, Димитър. Веселин Бешевлиев на деветдесет години [Електронен документ]. София: Катедра „Класическа филология“, СУ. Достъпен на: http://bit.ly/1EaEcCN.

БОЯДЖИЕВ, Димитър. Ономастичната дейност на акад. Веселин Бешевлиев [Електронен документ]. София: Катедра „Класическа филология“, СУ. Достъпен на: http://bit.ly/1L6v2jD.

Веселин Бешевлиев [Електронна статия]. Българска наука [онлайн списание]. 2011, (75). Достъпна на: http://bit.ly/18hWvgs.

Веселин Иванов Бешевлиев (25.03.1900 – 9.10.1992) – библиография на трудовете [Електронен документ]. София: Катедра „Класическа филология“, СУ. Достъпен на: http://bit.ly/1b7CSJL.

ЕНЕВ, Деян. Археологията на рода Бешевлиеви: Бащата Веселин е ученият, разчел надписа на Омуртаговата колона, а синът Боян е сред създателите на историческата география у нас [Електронна статия]. Сега [онлайн], 15.10.2005. Достъпна на: http://bit.ly/1HRJCWV.

ОВЧАРОВ, Николай. Човекът, разчел посланията на прабългарите [Електронна статия]. Стандарт [онлайн]. Достъпна на: http://bit.ly/1xjYTtq.

Стъпки в миналото: Филм за проф. Веселин Бешевлиев (1992). YouTube, 5.01.2013, 32:45. Достъпен на: http://bit.ly/1BBOAEZ.