facebook

Събития

1955050-copy_678x410_crop_478b24840a
28.06.2024 20:00
Събития

20-та международна конференция EAI CSECS 2024 - EAI Conference on Computer Science and Education in Computer Science

EAI CSECS 2024 се провежда от самото си създаване съвместно с Университета в Бостън, САЩ, Университета по приложни науки във Фулда, Германия и Нов български университет.

Корпус 2, зала 110
28 юни 2024 15 – 20 часа
29 юни 2024 15 - 20 часа
30 юни 2024 15 - 18 часа
Организатор:
департамент „Информатика“


Водещи:
проф. дн. Иван Ланджев Проф. д-р Таня Златева Доц. д-р Димитър Атанасов


Модератори:
проф. д-р Георги Тупаров, доц. д-р Росица ГолеваУчастници:
преподаватели от Нов български университет, студенти, представители на бизнеса, експерти, изследователи, гости от САЩ и Германия


EAI CSECS 2024 - EAI Conference on Computer Science and Education in Computer Science събира работи в областта на компютърните науки и обучението по компютърни науки, които да демонстрират приложението на информатиката в икономиката, обществото, образованието. Целта на конференцията е да покаже връзката между трите важни неща в сектора, а именно научните постижения, приложението им и социалният ефект от приложението им в различни индустрии, организации и образованието. Разглеждат се интердисциплинарни проблеми, взаимно свързани проблеми, специфични случаи на приложение на различни нови технологични решения. Приемат се работи, които показват и изследвания в развитие както и работи на студенти. Организационният комитет присъжда награда за най-добра работа на студент и на ментор. Тематични направления Тематиката на конференция EAI CSECS 2024 е свързана с:

Теоретични изследвания:

• Теория на изчисленията;

• Теория на кодирането;

• Алгоритми;

• Формални методи;

• Криптография;

• Изкуствен интелект.

 

Приложения:

• Анализ на данни и бизнес процеси;

• Визуализация на данни;

• Създаване на софтуер;

• Архитектури и инженеринг на компютърни системи;

• Информатика в здравеопазването и биоинформатика;

• Информатика във финансовата сфера;

• Блокчейн и криптовалути;

• Обработка на естествен език;

• Машинно обучение;

• Компютърно зрение;

• Киберсигурност;

• Комуникационни и компютърни мрежи. Социален ефект от иновативни методи в информатиката:

• Мултимодално обучение и иновативни модели за обучение;

• Изкуствен интелект и влиянието му върху пазара на труда;

• Пазар на труда и изисквания към обучението по информатика;

• Учебни планове и иновации в преподаването;

• Изкуствен интелект и влиянието му върху обучението и иновациите в обучението;

• Правни аспекти на киберсигурността и изкуствения интелект при обучението по информатика.

 

Сборникът доклади от конференцията се издава от издателство Springer и се индексира в Scopus с SJR.