facebook

Събития

esf-08_678x410_crop_478b24840a
05.05.2015 12:00
Събития

Апробация на учебната програма на специализация „Жилищна политика” към магистърска програма „Архитектура” – Модул 3

 Семинар

Корпус 2, зала 505

 

Организатор:

департамент „Архитектура“

 

Водещ:

арх. Миряна Йорданова,

 

Модератори:

проф. д-р Константин Бояджиев,
д-р Елеонора Гайдарова

 

Участници:

студенти от МП „Архитектура“ 8-10 семестър

 

Модул 3. Представяне на съдържанието на курсовете от единадесети семестър - ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0057 „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ на програма „Архитектура“ – Департамент „Архитектура“ на Нов български университет.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Арх. Миряна Йорданова е преподавател в МП „Архитектура“ на Департамент „Архитектура“ към НБУ, участник в разработването на учебната програма на специализация „Жилищна политика“.