Събития

roman_678x410_crop_478b24840a
23.02.2018 13:00
Събития

Авторство – неприкосновеност на текста? Проблеми при издаването на средновековни текстове

Среща на клуб „Приятели на немския език“

Корпус 1, зала 207

Организатор:
департамент „Романистика и германистика“

Водещ:
г-жа Фрауке Фехнер, ДААД лектор от СУ „Св. Кл. Охридски“

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ


Доклад на тема „Авторство – неприкосновеност на текста? Проблеми при издаването на средновековни текстове“

Какво означава автор? Този въпрос занимава литературознанието oще преди появата на прочутия доклад на френския философ Мишел Фуко. Отговорът на този въпрос е още по-труден, ако го отнесем към немската средновековна литература (VIII - XV век), защото разказите и песните за дракони и рицари, за епични битки и заплетени любовни истории са се записвали и предавали ръкописно. В противовес на печатните книги на Новото време ръкописите се различават дори на външен вид по съответния почерк, но в процеса на писане и преписване често е  променяно и съдържанието. В такъв случай кога би трябвало да се говори за „преписване“ и от кой момент нататък може да става дума за „авторство“? Прибавя се и проблемът с анонимното разпространение на произведенията, които в различни ръкописи са предадени с имената на различни автори. Това изправя съвременната издателска дейност пред сложното решение кой текст с името на кой автор да издаде.

Г-жа Фрауке Фехнер, ДААД лектор от СУ „Св. Кл. Охридски“, специалист по изследване на средновековната литература, история и изкуство.