Събития

nato_678x410_crop_478b24840a
21.12.2015 18:00
Събития

Бежанците - предизвикателствата пред всички нас. Върховният комисариат за бежанци на ООН - роля и мандат

Публична лекция в рамките на семинар „Миграционна политика“

Корпус 2, зала 502

Организатор:
Център за миграционни изследвания (CERMES)

Водещ:
Петя Караянева - Съветник по закрилата, ВКБООН

Модератор:
проф. Анна Кръстева, ръководител на Център за миграционни изследвания (CERMES)

Дискутант:
д-р Евелина Стайкова, координатор на Център за миграционни изследвания (CERMES)

Участници:
Студенти от магистърските и бакалавърските курсове по миграционна политика

Когато преди повече от половин век бащите на Конвенцията за статута на бежанците са създавали този международен договор, той е имал за цел да се справи с потоците от бежанци в самата Европа. Втората световна война оставя без дом милиони европейци.

Сега, тези европейци, трябва да покажат как са научили уроците на историята...

Петя Караянева има повече от 18 години работи в областта на закрилата на бежанците. Тя е магистър по журналистика, международни отношения и право.