Събития

banner-info-11-12_678x410_crop_478b24840a
11.12.2019 16:30
Събития

Декемврийска среща на Клуба по творческо писане на НБУ

Упражненията, без които не можем. Основни техники в творческото писане

Корпус 1, Център за книгата – книжарница

Организатори:

Център за книгата
департамент „Нова българистика”

Лектор:
доц. д-р Емилия Дворянова

Модератори:
проф. Пламен Дойнов, д.н.,
доц. д-р Йордан Ефтимов


Участници:
студенти и преподаватели от НБУ


Ще бъдат демонстрирани ключови упражнения за създаване на текст, които днес са сред най-важните „инструменти на вдъхновението” в областта на творческото писане. Участниците ще имат възможност да се включат в упражненията.