Събития

dsc-0103_678x410_crop_478b24840a
13.12.2018 16:20
Събития

Департаментен семинар „Изкуственият интелект, големите данни и вземането на управленски решения“

Корпус 1, Аула

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Гост-лектор:
Христо Хаджичонев

Модератори:
доц. д-р Ангел Георгиев
гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Администрация и управление“ и др. департаменти


Целта на семинара е да бъдат дискутирани съвременните развития на технологиите и техните приложения при вземането на управленски решения в бизнеса. Акцент се поставя върху когнитивните технологии и по-специално върху изкуствения интелект в процеса на технологична трансформация за повишаване на ефективността и съвършенство на бизнеса.

Христо Хаджичонев има 25 години опит в индустрията за разработване на софтуер и 15 години в сферата на анализ на данни с опит в разработването и управлението на проекти за процеса на вземане на решения и управление на риска, разработване на карти за оценка на риска, предотвратяване на измами, събиране на вземания и управление на клиентите.

Между 2007 и 2015 г. Христо изгражда дейностите на Experian в България по разработка на софтуер и е част от екипа на висшето ръководство на Experian DA като директор на проекти и операции с отговорности за управление на портфолио от продукти с годишен доход от 300 милиона щатски долара.

През 2016 г. Христо основава фирмата А4Е, специализирана в анализ на данни и машинно обучение с портфолио от продукти за прогнозиране, оценка на риска и подкрепа за вземане на решения.