Събития

banner-info-15_678x410_crop_478b24840a
15.01.2020 16:30
Събития

Десета среща на Клуб по творческо писане: Как се пише в рима днес

Корпус 1, Център за книгата, Книжарница

Организатори:
Център за книгата
департамент „Нова българистика“


Модератори:
проф. Пламен Дойнов, д.н.,
доц. д-р Емилия Дворянова,
доц. д-р Йордан Ефтимов

Участници:
студенти


Пишещите поезия днес могат да се разделят, от една страна, на такива, които смятат римата за остаряло изразно средство и съответно отказват да я ползват, и от друга страна, на такива, за които римата е главното изразно средство в поезията. Януарската сбирка на Клуба по творческо писане ще бъде обърната и към двете групи. На пишещите в рима ще покажем разнообразието от неизползвани възможности, а също и как да направим римите в стихотворението си звучни и ярки, а на отричащите я - колко губят, когато с лека ръка решават, че да се пише в рима е старомодно.