Събития

plamen-cvetkov_678x410_crop_478b24840a
15.11.2019 16:20
Събития

Докторантски конкурс за есе в памет на проф. Пламен С. Цветков на тема „ВЯРА – НАУКА – АВТОРИТЕТ“

Корпус 1, Зала 214, Аудитория „Проф. Пламен С. Цветков“

Организатор:
УПИЗ „Проф. Пламен С. Цветков“ към департамент „История“


Водещ:
проф. д-р Веселин Методиев

Модератор:
проф. д-р Румен Генов

Участници:
проф. Рая Заимова, д.н.,
гл. ас. д-р Методи Методиев,
д-р Васил Костов,
Пламен Буланов

        Авторитетният учен професор Пламен Симеонов Цветков (1951-2015 г.), като преподавател в Нов български университет, предаде своите знания на поколения от млади хора и остави забележителна и оригинална книжовна продукция, която е широко достояние и източник на вдъхновение и след неговата преждевременна смърт.

Вярата и науката не са несъвместими. Огромни пробиви в модерната наука са правени и от духовни лица, или от вярващи учени. Вярата и науката има като крайна цел постигането, по свой начин, на истината. Вярата постулира етични принципи валидни както за всекидневния живот, така и за научните изследвания.

С оглед на значимостта на отношението вяра – наука – авторитет, УПИЗ „Проф. дин Пламен Цветков“ предлага на докторанти и постдокторанти да представят свои виждания и размишления в конкурс за есета посветен на паметта на своя патрон, който беше не само голям учен, но и дълбоко вярващ човек.

      
Наградите ще бъдат връчени от проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ

След официалната част, събитието ще продължи с приятелски разговор на  чаша вино!