Събития

erasmus-08-03-2019_678x410_crop_478b24840a
08.03.2019 14:40
Събития

Еразъм информационна среща: Възможности за студентска мобилност с подкрепата на програма „Еразъм+“

Корпус 2, 304 аудитория

Организатори:
Бюро „Проекти“, Еразъм офис

Водещи:
д-р Стефани Калдаръмова
Мария Чолакова

Участници:
студенти, представители на Асоциацията за подпомагане на академичната общност и на Европейската студентска мрежа „Еразъм“ (Erasmus Student Network Bulgaria – NBU)

Нов български университет организира поредица от информационни срещи през месеците ноември 2018 г., януари и март 2019 г., посветени на европейската програма „Еразъм+“ и студентската мобилност.

Програмата дава възможности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Третата среща за тази академична година ще се проведе на 08 март 2019 г. (петък) от 14:40 ч. в 304 аудитория, корпус 2.

Акцент: Еразъм конкурс за студентска мобилност с цел обучение.

Събитието се организира от Еразъм офиса на НБУ с участието на представители от Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) и Европейската студентска мрежа „Еразъм“ (Erasmus Student Network Bulgaria – NBU), и е насочено към всички студенти, обучаващи се в бакалавърски, магистърски или докторски програми на Нов български университет.