facebook

Събития

hans-georg-gadamer-web-copy-01_678x410_crop_478b24840a
18.03.2015 18:00
Събития

Гадамер за науката и техниката

Общоуниверситетски семинар „Загадката на здравето“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

 

Организатор:
департамент „Философия и социология“

 

Текстове:
„Теория, практика, наука“

 

Водещи:
проф. д-р Христо Тодоров
доц. д-р Ясен Захариев

 

Основа за работата на семинара „Загадката на здравето“ е едноименната книга на Ханс-Георг Гадамер, публикувана от Издателството на НБУ като част от поредицата „Понятия, проблеми, дискусии“ през 2014 г. в превод на Христо Х. Тодоров. Със своето основно произведение „Истина и метод“ (1960) Х.-Г. Гадамер (1900-2002) полага основите на т. нар. „философска херменевтика“ като едно от влиятелните философски течения през ХХ век.


Книгата „Загадката на здравето“ представлява сборник от посмъртно издадени статии и доклади на Гадамер, обединени тематично от идеята за здравето и неговото опазване, поддържане и възстановяване в практиката на медицината. Гадамер говори за здравето не като медик, загрижен практически за него, а като философ, чиято цел е да разбере, да проумее в какво точно се състои здравето и какво точно правим, за да го съхраним и поддържаме като едно от най-важните блага в човешкия живот. Или с други думи, Гадамер върши онази работа, която философите обичайно извършват, а именно рефлексивната работа по изясняването на понятията. Това прави размишленията на философа за здравето и медицината интересни и интригуващи за по-широката публика.

 

Гадамер се опитва да изясни едно много широко разпространено, не специфично философско понятие, каквото е понятието „здраве“, показвайки неговите разнообразни, а понякога и изненадващи измерения. Семинарът е замислен като интердисциплинарно начинание, в чиято реализация имат място и са поканени да участват далеч не само преподаватели и студенти по философия, но и медици, социолози, психолози, филолози, антрополози и др. Очакването ни е, че той ще създаде пространство за един спокоен, внимателен и добронамерен разговор за здравето и лечението, разговор, който според херменевтическия философ Гадамер сам по себе си има висока познавателна и морална стойност.