facebook

Събития

1933750_678x410_crop_478b24840a
25.06.2021 10:00
Събития

Годишна научна конференция на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

Корпус 2, Зала 110


Организатор:
департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

Водещ:
доц. д-р Илия Кожухаров


Модератори:
проф. Петя Александрова, д.н.
проф. д-р Светла Христова,      
доц. д-р Кристиян Постаджиян,
гл. ас. д-р Румяна Стефанова


Участниците (около 20 души) ще представят презентации, свързани с проблеми и теми, върху които през академичната година работят колегите, преподаващи в различни програми, както и търсещите утвърждаване в научната си област докторанти на департамента. Впоследствие, материалите ще бъдат представени за публикуване в Годишник на департамента, който е своеобразен документ за академичния живот и развитие на департамента.

С публикуването на текстовете в този сборник, те стават достъпни за всички, които се интересуват от съответните проблеми, с възможност да бъдат дискутирани.  

Прикачени файлове