facebook

Събития

mzaetost_678x410_crop_478b24840a
19.01.2016 14:40
Събития

Информационна кампания за популяризиране възможността за стажуване на дипломирани младежи през 2016 г. по програма „Младежка заетост“

Информационна кампания

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатори:
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
Агенция по заетостта – Дирекция „Бюро по труда – Възраждане“

Водещи:
Лилия Тошева – директор ДБТ „Възраждане“
Елеонора Левенова – старши експерт ДБТ „Възраждане“
Маргарита Мизова – главен експерт, EURES съветник ДБТ „Възраждане“
Веселина Изворска – главен експерт ДБТ „Изток“ филиал „Студентски труд“

Модератор:
Мирослава Рудолф – директор Дирекия „Регионална служба по заетостта“ гр. София
Експерт централна администрация на Агенция по заетостта

Участници:
студенти от НБУ

На информационното събитие ще бъдат изяснени и представени възможностите за стажуване на студентите на НБУ в няколко направления: 

* Програма „Младежка заетост“, която дава възможност на младежите до 29 г., завършващи или завършили своето образование да стажуват при различни работодатели с цел натрупване на професионален опит и практически умения по изучаваната специалност.

* Възможност за лятна ваканционна заетост на студентите.

Снимка: burgas-reporter.com