Събития

elsa_678x410_crop_478b24840a
24.02.2020 18:00
Събития

Информационна среща „Запознаване на ЕЛСА национален борд с новоприетите членове“

Корпус 1, Зала 310

 

Организатори:
Департамент „Право“
ЕЛСА - България


Водещи:
Маргарита Михова
Ивана Данкова


Модератор:
проф. д-р Екатерина Михайлова

Участници:
студенти от департамент „Право“


През 1981 г. студенти юристи от Австрия, Унгария, Полша и Западна Германия основават ELSA-International. Сега ELSA е най-голямата в света асоциация на студенти юристи, има клонове в повече от 200 юридически факултета в 35 европейски държави и 30 000 членове - студенти и млади юристи. Целта й е да допринася за юридическото образование, да стимулира международните контакти и разбирателство и да повишава обществената отговорност на студентите и младите юристи. ELSA подпомага активните млади юристи при натрупването на опит и умения, които ще са им необходими като утрешни лидери в международния свят на бизнеса и правото.

През 1989 г. е основана ELSA България. Сега в нея членуват около 700 студенти по право и млади юристи. Те имат пълен достъп както до международните, така и до националните ресурси и възможности на ELSA. Членовете на ELSA България имат възможност да публикуват статии в редица авторитетни международни и български правни издания, да участват в международни и национални семинари, конференции, правни училища, учебни визити, както и да представляват ELSA като делегати в международните институции, в които ELSA има специален статут.