facebook

Събития

02.04.2015 16:20
Събития

Иновативни интеграционни политики: Интегрираните роми са невидими – да отворим сетивата си!

Междудепартаментен семинар

Корпус 2, зала 110

 

Организатори:
департамент „Политически науки“
департамент „Когнитивна наука и психология“
департамент „Здравеопазване и социална работа“
Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“
Национална мрежа на здравните медиатори

 

Водещ:
доц. д-р Анна Кръстева, ръководител на Център за бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES)

Модератор:
гл. ас. д-р Евелина Стайкова, координатор на Център за бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES)

Участници:
проф. д-р Ивайло Търнев, ръководител на департамент „Когнитивна наука и психология“
Цвета Петкова, мениджър на проекта ROMA MATRIX
Диана Чобанова, дипломант в магистърска програма „Политически мениджмънт и публични политики“

 

Интеграцията на уязвими групи е предизвикателството с нарастваща актуалност през последните години. Могат ли да се идентифицират или инициират иновативни интеграционни политики? Може ли да се осъществи позитивен пробив в тази толкова комплексна сфера? Какви модели и подходи на работа предлагат хората, които работят на терен?


Семинарът ще потърси отговорите в перспективата на здравето като привилегирован път към интеграция и ще анализира иновативната фигура на здравния медиатор. По тези теми ще дискутират преподаватели и студенти от НБУ и експерти и медиатори от две граждански организации.
В семинара ще участват и лицата на кампанията НИЕ НЕ СМЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, която се реализира по проект ROMA MATRIX (Целите на проекта ROMA MATRIX са насочени към преодоляване и намаляване на проявите, свързани с ксенофобия, дискриминация, расизъм и антиромски настроения, както и към създаване на условия за повишаване на толерантността и интеграцията. Проект ROMA MATRIX, в който Националната мрежа на здравните медиатори е партньор, заедно с 18 организации от 10 страни на ЕС, в които живеят 85% от ромите в Европа, се изпълнява две години) .КампаниятаНИЕ НЕ СМЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ цели да покажа положителни образи и примери сред ромите в България, да представи успели млади роми, които искат да се реализират, работят, учат и не са единици, НЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Кампанията е иницииранаот 10 здравни медиатори, които споделят, че за тях най-травмиращо е, когато обществото ни ги поставя под общ знаменател само, защото са роми.