Събития

el-pokana1_678x410_crop_478b24840a
28.02.2020 10:00
Събития

Интердисциплинарна кръгла маса „Експозиционен дизайн и креативни индустрии“

Корпус 1, Зала 20


Организатори:
департамент „Дизайн“
департамент „Антропология“

Лектори:
Вихра Огнянова, Камара на дизайнерите в България,
арх. Деница Динчева-Мерджанова, УАСГ,
доц. д-р инж. Георги Петров Червендинев, ТУ София,
д-р Светлин Балездров, НХА и др.


Модератори:
д-р Иво Попов, 
доц. д-р Елена Тодорова,
доц. Валентин Савчев,
доц. д-р Валентина Ганева – Маразова,
доц. д-р Ирена Бокова (НБУ) и др.

Участници:
преподаватели и специалисти от УАСГ, ТУ – София, НХА, НБУ, Камара на дизайнерите, фирми за дизайн, музеи

Кръглата маса е събитие, което за първи път събира експерти от различни области свързани с експозиционния дизайн – проектанти, преподаватели, потребители като  музеи, галерии и други в България. Фокусът е насочен към темата „Съвременни тенденции в експозиционния дизайн“ с идея за обмен на индивидуален професионален опит и търсене на нови творчески посоки приложими в обучението по дизайн, както и дизайнерските решения в експозиционни площи. Участниците в събитието - преподаватели от водещи университети в България като НБУ, НХА, ТУ София,  научни работници и експерти в областта на експозиционния дизайн, музеологията и опазване и съхранение на културното наследство ще представят и текстове за публикуване в сборник.

Изтъкнати дизайнери – преподаватели и проектанти, специалисти в сферата на изкуствата и културните наследства.