Събития

czk_678x410_crop_478b24840a
02.03.2020 08:00
Новини

Изложба „Древен Египет“

02 - 31 март 2020 г.

Библиотека, II етаж

 

Организатор: 
Библиотека


Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с културата, историята и религията на Древен Египет. Библиотеката предлага „съвместно пътуване“ със станалите традиционни пътуващи семинари на Българско египтологическо общество.

 

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии от бази от данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), „eBook Academic Collection“ и „Academic Search Complete“ на EBSCO, JSTOR, колекция „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, ScienceDirect и Научния електронен архив на НБУ.

 

Сред изложените документи са: „Мъдростта на древните египтяни“ със съставител Сергей Игнатов, книгата „The body of God” и „The ancient Egyptian story of the shipwrecked sailor : Morphology of Classical Egypt” с автор Сергей Игнатов, „Папирус Весткар : Текстове от древен Египет“, „Сред богове и пирамиди“ и „Пътят на живота“ на Емил Бузов, „Религията на Древен Египет“ на Теодор Леков, „Блясъкът на Египетската империя“ на Джойс Тилдзли, двата тома на „История на Древен Египет“ от Джеймс Хенри Брестед, албума на Казимеж Михаловски „Пирамиди и мастаби“ и други.