Събития

euro_678x410_crop_478b24840a
01.12.2016 09:00
Събития

Изложба от книги и материали „Пътят към еврото“

1 декември 2016 г. – 4 януари 2017 г.

Библиотека, читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“

Организатор:
Библиотека

Повод за изложбата е 15-годишнината от въвеждането на еврото като официална парична единица в обръщение. На 1 януари 1999 г. тя се появява на световните финансови пазари като официално разчетно средство и става заместник на дотогавашната европейска валутна единица „екю“ при съотношение 1:1. Монетите и банкнотите влизат в обръщение на 1 януари 2002 г. Еврото е официална валутна единица на еврозоната и се използва от 19 страни в нея като Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Еврото е официална парична единица и на Монако, Сан Марино, Ватикана, Андора, Косово и Черна гора, въпреки че не са членове на Европейския съюз.


„Изпълнена е мечтата на не едно и две поколения граждани на Европа (засега само около половината от нейното население, живеещо в страните, членуващи в ЕПС) да могат да пътуват и да търгуват безпрепятствено, без да се съобразяват с особеностите на различните парични системи на отделните държави ...“


АВРАМОВ, Йосиф. Теория и история на парите и кредита: От Хиперперона през лева към еврото. София: Сиела, 2003. НБУ Библиотека, сигнатура 336.7/А 202

Изложбата представя книги и материали, свързани с възникването на еврото като средство за разплащане, неговото разпространение и влияние върху световните парични пазари. Включени са материали относно въвеждането на еврото в България и неговите перспективи. Създадена е библиография по темата.