facebook

Събития

1-1_678x410_crop_478b24840a 1-2_678x410_crop_478b24840a 1-3_678x410_crop_478b24840a 1-4_678x410_crop_478b24840a 1-5_678x410_crop_478b24840a
02.03.2020 09:00
Събития

Изложба „Рисунки и ескизи“

Корпус 2, Коридорно пространство на 5 етаж


Организатор:
департамент „Изящни изкуства“


Водещ преподавател:
доц. д-р Ралица Мирчева

Участници:
студенти от БП „Пластични изкуства“, БП „Графичен дизайн“


Изложбата „Рисунка и ескизи“ представя подготвителният учебен процес на студентите от БП „Пластични изкуства“ и БП „Графичен дизайн“ по рисуване и живопис, представени в курсовете на доц. д-р Ралица Мирчева.
Студентите, които участват с рисунки и ескизи, изграждат цялостна картина на тяхното развитие като самостойни художествени проекти и предварително изследване на човешкото тяло. Това те постигат с теоретични познания, практически умения и динамика на разгръщане наученото в лекциите, в смисъла на методологията и методиката на преподаване на доц. д-р Ралица Мирчева.
По този начин студентите придобиват и показват знания, с които да поставят началото на свое самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курсовете по рисуване и живопис.
Чрез прилагане на различни техники и материали се достига до следващият обучителен и финален етап от учебният процес, а именно рисуването на етюд.

 

Изложбата ще продължи до 18 март.