facebook

Събития

informational-day_678x410_crop_478b24840a
19.02.2015 14:00
Библиотека

Как да съберете информация за дипломна работа?

Програма „Информационна компетентност“
Обучения за студенти през месец февруари

 

Посетете сесиите на информационната работилница през месец февруари 2015 г. Ако знаете повече, ще спестите ценно време!


Как да съберете информация за дипломна работа?
Дата: 3, 9, 19 и 24 февруари от 14.00 часа;

Ще научите как да:
• откриете информация по вашата тема в библиотеката;
• разгледате дипломни работи на ваши колеги;
• търсите в колекции от електронни книги и списания;
• поръчате списък с литература по темата, която ви интересува (тематична библиография);
• ползвате материали от други библиотеки чрез услугата „Доставка на книги и статии“;
• цитирате в текста;
• оформите списък с използвана литература.

Всички обучения се провеждат в залата за колективна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката.

За повече информация: бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110296, library@nbu.bg