Събития

f-bviziqnova_678x410_crop_478b24840a
19.12.2019 14:40
Събития

Кампания на Агенция по заетостта „Ела, Заеми се!“

Семинарна зала на библиотеката

Организатори:
ЦКРОР и Агенция по заетостта

Водещи и модератори:
Служители от Агенция по заетостта


Участници:
Студенти от департамент „Когнитивна наука и психология“

Срещата има за цел да привлече обучаващи се и/или завършили образование и придобили специалност от професионално направление „Психология“ за стажуване или работа в бюрото по труда в страната. Събитието ще представи дейността на психолога в бюрото по труда на участниците. Ще им бъдат предоставени: кратък филм; презентация; информационни флаери; брандирани папки. Участниците ще бъдат запознати с провеждане на информационния ден ще се проведе „Ден на отворени врати“ в ДБТ за студенти за практическо наблюдение на работата в бюрата по труда.

Юлияна Стефанова, началник отдел „Посреднически услуги“ към Бюрото по труда „Възраждане“.