facebook

Събития

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
19.09.2022 09:00
Събития

Конференция „Ранно детско развитие – наука и практика“

Корпус 1, Аула, зали 407 и 409


Организатор:
Изследователски център „Когнитивна наука“

Програмен комитет

доц. д-р Кристиян Постаджиян (председател)
проф. д-р Надя Полнарева, дм, МУ София
проф. д-р Ружа Панчева, МУ Варна
доц. д-р Красимира Костадинова, Национален център по обществено здраве и анализи
доц. д-р Манол Манолов, МОН
д-р Галя Маркова-Дерелиева, Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ
д-р Радостина Антонова, Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ
гл. ас. д-р Светла Стайкова, МУ София
г-жа Ваня Кънева, УНИЦЕФ България
доц. д-р Михайл Околийски, СЗО
г-н Трендафил Меретев, Фондация „За Нашите Деца“
г-жа Искра Стойкова, Тръст за социална алтернатива
д-р Теодора Сотирова, ДГ „Латинка“, Шумен
г-жа Десислава Стоева, СУ „Климент Охридски“

Модератори:
доц. д-р Елена Андонова
ас. д-р Михаела Барокова

 

Участници:
специалисти в областта на детското развитие, студенти и други заинтересовани

Конференцията цели да:

- събере учени, специалисти и други заинтересовани страни в областта на развитието в ранна детска възраст; да даде възможност за обсъждане на научно-изследователски и практически аспекти и свързани с тях потребности от иновации и промяна в областта на ранното детско развитие.

- спомогне за по-доброто разбиране и прилагане на научно доказани практики в ранното детско развитие, както сред експерти, така и сред родители, учители и други заинтересовани страни;

- създаде възможност за обединение и обмяна на опит между държавните институции, академичните среди, международни и неправителствени организации и експерти, по темата за ранното детско развитие.
Прикачени файлове