Събития

ai-and-dev_678x410_crop_478b24840a
12.12.2019 09:40
Събития

Конкурентната сила на изкуствения интелект

Корпус 1, Зала 207

Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Водещи:
гост-лектор Владимир Петров
гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

Модератор:
гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

Участници:
Студенти и преподаватели от  департаментите „Администрация и управление“, „Икономика“ и други департаменти, студенти в бакалавърските и магистърските програми в областта на управлението и икономиката и др., студенти в курсовете по Конкурентоспособност и бизнес развитие, Конкурентоспособност и иновации, Управление на иновационния процес, Общество, икономика и бизнес и др.

Целта на семинара е да бъдат дискутирани актуалните развития в областта на иновациите и изкуствения интелект. Акцент е поставен върху възможностите за постигане на конкурентни предимства за организациите и изграждане на конкурентни стратегии чрез дигитална трансформация и въвеждане на когнитивни технологии. Ще бъдат обсъдени разнообразни примери от съвременното бизнес развитие.

Професионалното развитие на гост-лектора Владимир Петров е в областта на информационните и комуникационни технологии. Интересите му са насочени към иновациите и тяхното приложение за постигане и повишаване на оптимизацията и съвършенството на организациите.

Гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева е преподавател в департамент „Администрация и управление“ на НБУ с изследователски интереси и публикации в областта на внедряването на изкуствения интелект в управлението на организациите и техните бизнес процеси.

Изображение: surveycto.com