Събития

dsc-0022_678x410_crop_478b24840a
17.12.2018 14:40
Събития

Кръгла маса „Маркетингови иновации и предизвикателства в Българския морския летен туризъм“

Корпус 2, 111 аудитория

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Надя Маринова

Гост-лектор:
експерт от министерство на Туризма

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“


По време на кръглата маса ще се обърне задълбочено внимание на новите възможности за управление на маркетинга в приоритетния за България морски летен туризъм. С нарастващия интерес към летния туризъм се обособява необходимостта от осъвременяване на управленските стратегии, по отношение на маркетинговата дейност в сектора, с цел разрастване и популяризиране на морския туризъм в България.

Фокусът на дискусията ще бъде поставен върху най-новите тенденции в управление на маркетинга и остава пасивния консуматорски пакет от услуги.

За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни маркетинговата дейност на морския летен туризъм в България и да могат да изразят компетентно становище, относно управленските стратегии, за утвърждаване на устойчивите модели за местно и регионално развитие на маркетинга в морския летен туризъм.