Събития

img-0004_678x410_crop_478b24840a
24.06.2017 10:00
Събития

Кръгла маса „Проблеми на костната плътност и храненето при хора със синдром на Даун“

„Bone density problems and nutrition in people with Down sy“

Корпус 2, зала 111

Организатори:
департамент „Здравеопазване и социална работа“,
Център за терапия на лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения
Сдружение на родителите на деца със синдром на Даун

Лектор:
проф. Лари Сува, ръководител на департамент Veterinary Physiology & Pharmacology, Texas A&M University

Дискутант:
доц. д-р Маргарита Станкова – НБУ

Участници:
студенти, преподаватели, специалисти и родители

Дискусията включва обсъждане на проблемите на деца и възрастни със синдром на Даун, съпътстващи здравни затруднения, възможности за подобряване на качеството на живот, превенция на здравни нужди, програми за терапия и грижи. Дискусията ще се излъчва в уеб пространството.