Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
05.06.2018 10:00
Събития

Кръгла маса „Университетът среща музея: нематериалното културно наследство и неговото представяне и експониране“

Корпус 1, зала 20

Организатори:
департаменти „Антропология“
департаменти „Политически науки“

Съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – София, Регионалния исторически музей град Русе, ПУ „Паисий Хилендарски – катедра „Етнология“ и Регионалния етнографски музей град Пловдив.

Водещи:
доц. д-р Ирена Бокова,
доц. д-р Васил Гарнизов,
гл. ас. д-р Ирена Тодорова,
доц. д-р Соня Алексиева,
проф. д-р Николай Ненов,
доц. д-р Ангел Янков,
доц. д-р Меглена Златкова и др.

Участници:
преподаватели от НБУ, ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридси“, УНИБИТ, регионални музеи и галерии, студенти и др.

Събитието е продължение на започнатата дискусия по време на първата кръгла маса в сферата на нематериалното културно наследства. Поканени са специалисти, които са в различни сфери и разширяват гледни точки към общ проблем – нематериалното културно наследство и проблемите на неговото експониране в музея/ галерията, както и неговото представяне в публичното пространство.

От страна на НБУ се включват специалисти по интериорен дизайн, уеб дизайн, реклама, маркетинг, връзки с обществеността, антропология и др., които отразяват многообразието от програми и професионални направления. Част от въпросите: какво съдържание предлагаме и по какъв начин го изграждаме в музейните експозиции, във виртуалните пространства, където представяме и предоставяме информация, фотоси, препратки към музейната съкровищниц; каква експозиция и за какви публики – да открием ценното за местните общности или да се насочим към „универсалните посетители“…

Участниците в дискусията са изследователи, преподаватели с утвърдено име, които представят образователните програми в различни университети, както и споделят опит от работа с кадри в сферата на нематериалното културно наследство.

Потвърдено е участието от проф. д-р Райна Гаврилова (СУ), проф. Васил Марков (СУ), проф. Вера Бонева (УНИБИТ). Предстои изпращане на покани и към Министерството на културата и Министерството на туризма, както и към БАН.