Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
02.03.2020 18:00
Събития

Кръгла маса „Управление на проекти, чрез планиране на рисковете“

Корпус 1, Зала 217

Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Лектори:
доц. д-р Надя Маринова - преподавател в НБУ,
Пламен Попов - директор на DELL

Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“


По време на семинара ще се акцентира на две от съществените характеристики на проектан - уникалност на извършваните дейности и методите за постигане на поставените цели. Ще се обърне внимание на промените в пазара, които обуславят значителния риск при реализиране на проект. Уникалността на извършваните дейности не позволява да се планира и остойностява с висока степен на точност, но ще бъдат представени най-успешните практики за справяне с тези рискове. Студентите ще разберат, че е по-подходящо да се следи и управлява риска, отколкото да се отделят ресурси и средства за детайлното планиране. Фокусът ще се постави върху най – новите характеристики и ползи от управление на проекти. За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на традиционните методологии за управление на проекти, но и да бъдат наясно с новите тенденции и начини на мислене.