Събития

2012-08-18-12-28-19-208_678x410_crop_478b24840a
28.06.2017 12:05
Събития

Лекция „Древните цивилизации и Централна Америка: олмеки, толтеки, маи, ацтеки, сапотеки, мистеки“

В рамките на семинар „Език и култура“ на департамент „Романистика и Германистика“

Корпус 1, зала 413

Организатор:
департамент „Романистика и Германистика“

Лектор:
проф. Мария Китова, д.н.

Участници:
преподаватели от департамент „Романистика и Германистика“


Тази лекция се посвещава на уникалните постижения на най-древните централно-американски цивилизации.
На територията на Американския континент днес съществуват повече от 180 езикови семейства, представени от голям брой езици. Повечето от тях се различават в типологично отношение. Именно във връзка с езиковото разнообразие в Америка в края на ХІХ век езиковедите осъзнават, че генеалогичната класификации на езиците, първата, възникнала след откриването на голямото индоевропейско семейство, е неприложима по отношение на езиковото разнообразие в Америка. Така възниква следващата езикова класификация – типологическата, която дели езиците по спецификата на морфологичния им строеж без връзка със степента на родство помежду им.

Хилядолетия преди нахлуването на испанските завоеватели, на територията на Месоамерика процъфтяват народи – олмеки, толтеки, сапотеки, маи, астеки, мистеки, оставили трайна следа в културната история на
човечеството. Учените все още се борят да разгадаят посланията, които са ни оставили тези древни цивилизации, голяма част от чието културно и материално наследство е било целенасочено унищожено от европейските колонизатори.

Говорещи различни езици, централно-американските народи са притежавали йероглифни писмености – единствени по рода си в онази част на Новия континент, – които до голяма степен са аналогични на най-древните писмени системи, познати на човечеството в неговата хилядолетна история. За съжаление по-голямата част от тях все още не са разчетени.

В продължение на четири поредни години проф. Мария Китова, д.н. води при голям успех дисциплината „Древни цивилизации, езици и писмености“ към ОООК за знания.

Изображение: http://funaroundutah.com