Събития

dsc-0105-1_678x410_crop_478b24840a
20.01.2017 13:00
Събития

Лекция „Двумерни подходи за отстраняване на нелийени геометрични деформации при изображения на документи“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:
доц. д-р Ласко Ласков

Задачата за отстраняване на нелинейни геометрични деформации в изображения на текстови документи е актуална, както поради развитието на технологиите (мобилни устройства с камери), така и в класическата ситуация на заснемането на огънати страници с помощта на стандартен скенер. Една част от съществуващите методи се стреми да създаде сложен триизмерен модел на базата на който да изчисли необходимите преобразувания за изправяне на изображението. Друг тип методи, на който е и посветена лекцията, използват двуизмерни техники за обработка на изображения, за да намалят или отстранят геометричните деформации. Лекцията разглежда приложението на тези методи при нестандартната задача за обработка на астрографски карти.

Основните изследователски интереси на доц. д-р Ласко Ласков са в областта на: разпознаване на образи, обработка на изображения, машинно обучение / самообучение.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: математически модели, алгоритми, компютърно програмиране и преподавателски интереси в областта на: разпознаване на образи, компютърно програмиране.