Събития

img-0001_678x410_crop_478b24840a
15.01.2019 14:40
Събития

Лекция „Предизвикателства пред сигурността в туризма в България“

Лекция в рамките на семинар: „Предизвикателства пред сигурността и безопасността в туристическата индустрия“

Корпус 2, зала 407

Организатор:
департамент „Администрация и управление”

Лектор:
проф. д-р Николай Арабаджийски

Модератор:
доц. д-р Соня Алексиева

Участници:
студенти от курса BUTB 500 „Конфликти и кризи в туризма“

В рамките на семинара: „Предизвикателства пред сигурността и безопасността в туристическата индустрия“ на департамент„Администрация и управление”, планиран в есенния семестър на учебната 2018/2919 г., екип от преподавателите - проф. д-р Николай Арабаджийски и доц. д-р Соня Алексиева представят с презентации и дискусия със студентите една от най-актуалните днес теми в световния туризъм.

Семинарът представя проблемите и тенденциите пред сигурността и безопасността в туристическата индустрия в контекста на негативните събития и промени в европейския туризъм в последните 10 години. Дискусията със студентите дава възможност за анализиране на ситуацията конкретно и в българския туризъм, свързана с наложителните промени, които налага безопасността на туристите и сигурността на инфраструктурата и туристическата суперструктура у нас.