Събития

klincharova0910_678x410_crop_478b24840a klincharova0759_678x410_crop_478b24840a
20.02.2019 09:00
Събития

Майсторски клас „Арфата – извор на вдъхновение“ VIII. „Космично и романтично“

Нов български университет, Национално музикално училище и Зала „България“

Организатор:
Факултет за дистанционно електронно и продължаващо обучение

Водещ:
проф. Сузана Клинчарова

Със специалното участие на проф. Сузана Клинчарова, Почетен професор на НБУ и проф. д-р Симо Лазаров, Почетен професор на НБУ.

Изпълнители: проф. Сузана Клинчарова, д-р Кохар Андонян, Весела Тричкова, Ирина Първанова, Александрина Кушинчанова, Анна-Мария Ризова, Мейв Мак Гонегаи, Ивайла Тодорова, Виктория Маркова, Инела Чергова, Вяра Райчева, Марта Гайтанджиева, Калоян Георгиев, Божана Божилова, Яна Георгиева, Мария Гигова, Никол Самарева.

График за провеждане на майсторския клас:

20.03 – 9:00- 21:00, зала 506, корпус I
21.03 – 9:00-21:00, зала 506, Корпус I
22.03 – 10:00-20:00, Университетски театър
23.03 – 10:00-17:00, Университетски театър

 

23.03.2018 г., 15:00 ч., Университетски театър на Нов български университет
24.03.2018 г., 17:00 ч., Камерна зала „България“

Тазгодишното издание на майсторския клас е осъществено в тясно сътрудничество с учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ и департаментите „Изящни изкуства“ и „Музика“ на НБУ.

Емблематични пиеси от арфовия репертоар от края на IX и ХХ век са разработени първоначално за арфов квинтет, в който се редуват 16 арфисти. Подбраните пиеси отбелязват 120-ата годишнина на Панчо Владигеров, с транскрипция на Сузана Клинчарова и 140-ата годишнина на Марсел Турние. Постиженията на участниците в инструментален и стилов план, при характера на звукоизвличането и музикалната концепция представляват основа за развитието на идеята при този синкретичен по характер концерт.

Космичният елемент се осъществява при вторичното третиране на пиесите чрез развитието и сублимирането на представените вече теми, за да се достигне до един необичаен развой в космично-романтичната комуникация, която макар и да отнема част от „сакралния“ елемент на произведенията допринася за емоционалното им развитие и връзката с ХХI век.

Създаденият по този начин диалог в елекроакустичен, но и в човешки план, изпълнителските и концептуални задачи представляват поредното предизвикателство, което Сузана Клинчарова поставя пред себе си, пред колегите си и пред участниците в майсторския клас.

Периоди:

28.11.2018 – 4.12.2018 - НБУ - НМУ разработка на проекта, срещи с колеги, подбор на репертоар, първоначално запознаване на участниците с пиесите с пиесите


23.01 – 29.01.2019 - НБУ - НМУ индивидуална работа по пиесите, окончателно довършване на електронната разработка

13.03 – 26.03.2019 - НБУ - НМУ – Зала „България“ индивидуална и ансамблова подготовка, репетиции с електронните елементи.