facebook

Събития

1899019-678x410-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a
29.04.2021 11:20
Събития

Междудепартаментен семинар „Икономическата политика и социалните структури“

Онлайн


Организатори:
департамент „Философия и социология“
департамент „Икономика“


Водещ:
доц. д-р Ирена Николова


Модератор:
гл. ас. д-р Теодора Карамелска


По време на междудепартаментния семинар студените от осми семестър на бакалавърската програма по социология на Нов български университет ще се запознаят с възможностите за практическо приложение на своите натрупани до момента знания в областта на икономиката. Наред с това ще се представят взаимовръзките и взаимозависимостите между провеждането на икономическата политика в една държава и нейното отражение върху отделните социални структури.