facebook

Събития

p3200202_678x410_crop_478b24840a
06.10.2023 11:20
Събития

Междудепартаментен семинар „Укрепване на капацитета за подкрепа на активния живот на възрастните хора в условията на 21в – програма за партньорско наставничество за хора над 50 години Peer Train“

Корпус 1, зала 409


Организатори:
департамент „Администрация и управление“
департамент „Икономика“Водещ:
Анни Лалковска - Балканска агенция за устойчиво развитие - България


Модератори:
доц. д-р Теодора Ризова
доц. д-р Надежда Димова


Участници:
студенти от  магистърски програми и преподаватели към департамен „Икономика“ и департамент „Администрация и управление“


Ще бъде представено значението на менторите и услугите за партньорско менторство за хората 50 + за улесняване на активния им живот, със специален акцент върху следните области: насърчаване на ученето през целия живот, икономическа активност на пазара на труда, социално включване и приобщаване, здравословен и достоен начин на живот. Ще бъдат представени резултатите от проекта PeerTrain – проект на ЕС  на Европейската комисия по образование, които ще са достъпни на 7 различни езика на сайта: български, английски, немски, словашки, унгарски, португалски и полски.