Събития

nikolai-marangozov_678x410_crop_478b24840a
23.01.2018 16:20
Събития

Международен научен семинар - м. януари 2018

„ДВЕТЕ ЛИЦА НА ПИСАТЕЛЯ: Персонални казуси в източноевропейските литератури“

Галерия УниАрт

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Публична лекция на тема „Как и защо изтлява стилът на Николай Марангозов?“

Лектор:
проф. Михаил Неделчев

Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Участници:
проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел, д-р Мария Огойска, преподаватели и студенти.

Международният научен семинар „Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури“ има за цел да представи процесите на сложно и противоречиво формиране на нов тип писател в СССР и в страните, попаднали под съветско влияние след Втората световна война.

Лекциите и дискусиите след тях представят отделни случаи с писатели, които се опитват да съчетаят външната лоялност към комунистическия режим с относително автономно творчество и езиково поведение, с колебания и напрежения да бъдат коректни граждани на „социалистическата държава“, но и да останат създатели на качествена литература. Някои от тях в рамките на своето творчество редуват произведения, вписващи се в доктрината на социалистическия реализъм с други произведения, които принадлежат към сектора на алтернативната и дори опозиционна литература. Именно описанието, проучването и разбирането на тези „две лица“ на писателя стоят в сърцевината на проекта. На фокус ще бъдат поставени автори от литературите на СССР, България, Украйна, Унгария, Полша, Румъния, ГДР, Чехословакия.

Третата лекция е посветена на творчеството и присъствието на българския поет Николай Марангозов (1900–1967).