Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
19.05.2017 08:00
Събития

Международна научна конференция „Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ и зала 305

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещи:
проф. д-р Николай Радулов, проф. д-р Христо Георгиев

Участници:
преподаватели от НБУ и от други български и чужди университети, студенти, лектори от правителствени и неправителствени организации, научни институции

През 2016 и 2017 г. кризисните събития в различни региони на света предопределиха основната част от рисковете и заплахите за сигурността на страните от ЕС. Те продължават да са обект на засилен миграционен натиск, произтичащ от ситуацията в Близкия изток и Северна Африка.

Трайна е тенденцията определяща роля за миграционната обстановка в Р България да се определя от акомулирането на територията на Р Турция на близо 3 млн. бежанци, част от които преминават Турско-Българската граница, или имат такова намерение, като основна част от пристигащите у нас са предимно от Сирия и Афганистан.

Терористичните атентати и нарастващия брой на чуждестранните бойци и джихадисти, пътуващи от и за конфликтните зони в Близкия Изток, налагат обмисляне и прилагане на проактивни мерки за противодействие и отговор на тази заплаха.

За да се преодолеят тези проблеми са необходими приемането на съвместни за страните от ЕС мерки, които да използват споделени ресурси и да подготвят основата на общоевропейски организации за противодействие на свързаното с мигрантските процеси разрастване на сферите на проявление на терористичните формирования и организираната престъпност, както и на синергията между тях.
НБУ като утвърден университет в сферата на сигурността, повече от десет години се опитва да поставя чрез позициите и мероприятията на ДНМС за обсъждане различни жизнено важни теми касаещи националната и международна сигурност.

Предложената тематика „Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион“ се акцентира в обучителните програми на департамент „Национална и международна сигурност“ и заслужава да бъде дискутирана на поредната конференция с цел да се представят различните гледни точки по проблеми, които не слизат от общественото внимание и стават все по-актуални. Тя има потенциал да даде значим принос за целите на НБУ да развива изследователска дейност и да популяризира програмите на Университета в областта на сигурността. Тя ще допринесе и в друга приоритетна насока, а именно: развитие на учебните програми по национална и международна сигурност чрез споделяне на опит с национални и международни научни и изследователски институти ангажирани с тематиката и проучванията на сигурността.
Предвид това, в рамките на конференцията ще даде предимство на свободен обмен на мнения, концепции и идеи, създаващи предпоставки за ценни практически решения и теоретически приноси.