facebook

Събития

pexels-wencheng-jiang-6650571_678x410_crop_478b24840a
14.05.2021 09:30
Събития

Международна научна конференция „Кризи и сигурност - корелации и предизвикателства“

Онлайн


Организатори:
департамент „Национална и международна сигурност“, НБУ
National Security Faculty of War Studies University, Warsaw, Poland


Водещи:
доц. Тодор Коларов, д.н. - ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
проф. Николай Радулов, д.н.


Модератор:
доц. Тодор Коларов, д.н.
проф. д-р Ненко Дойков

Участници:
преподаватели, докторанти и студенти от НБУ и от други български и чужди университети, експерти по сигурност от правителствени и неправителствени организации и от научни институции


Научен комитет:

Председател:
проф. Николай Радулов, д.н.,

Научен секретар:
проф. д-р Ненко Дойков (НБУ)

Членове:
проф. д.т.н. д-р хон. кауза Георги Попов (НТС)
prof. Dr. Saša Mijalkovic (Vice Rector for International cooperation, University of Criminal Justice and Police Studies, Belgrade, Serbia)
проф. д.ф.н. Вихрен Бузов (зам.-ректор, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)
проф. д-р полк. Веселин Мадански (НВУ „В. Левски”)
проф. д-р А.П. Андруник (Прикамски университет)
проф. д-р академик Слободан Нешкович (Нови сад, FIMEK)
проф. д.и.н. Михаил Станчев (Украйна, Харковски университет)
prof. Ryszard SZPYRA (WSU, Warsaw, Poland)
доц. Тодор Коларов, д.н. (НБУ)
COL Bogdan GRENDA, Assoc. Prof. (WSU)
LTC Andrzej SOBOŃ, PhD (WSU)
аssoc. Prof. Ilona URYCH (WSU)
аssoc. Prof. Piotr GROCHAMLSKI (WSU)
dr. Lech DRAB (WSU)
д-р Райчо Георгиев (НТС)

 

Организационен комитет:

Членове:
pроф. Николай Радулов, д.н., проф. д-р Ненко Дойков, д-р Тихомир Стойчев, гл. ас. д-р Михаел Димитров, гл. ас. д-р Дафинка Сидова, ас. д-р Гергана Йорданова, ас. Николай Марков, Marta BACHOR, Marlena BLICHARZ

Технически секретар:
Салиха Боровин

Лице за контакти:
гл. ас. д-р Михаел Димитров, mdimitrov@nbu.bg

 

Важни крайни срокове:

25 април 2021 г. - изпращане на заявка за участие в конференцията и на материалите за постерната сесия на адрес mdimitrov@nbu.bg.

29 април 2021 г. – потвърждение от страна на организаторите на конференцията за приемане на заявките за участие и на материалите за постерната сесия.

9 май 2021 г. – изпращане на финалния вариант на програмата до всички лектори с доклади.

12 май 2021 г. – заплащане на таксата за участие и изпращане на пълния текст на докладите на адрес mdimitrov@nbu.bg, с резюме и ключови думи към тях съгласно изискванията за оформление, които можете да изтеглите от тук.

 

Всички участници ще получат линк за достъп най-късно на 13 май.